Sme váš partner
v personálnom leasingu

S dlhoročným pôsobením na trhu sme si vybudovali renomé spoľahlivého partnera v oblasti personálneho manažmentu. Spoznajte nás a zistite, ako vám môžeme pomôcť.
KTO SME?

Skupina LINTAR GROUP

Spoločnosť evo- servis sk s.r.o. je významným členom skupiny LINTAR GROUP, ktorá vznikla v roku 2021 v Českej republike, spojením spoločností vo viacerých krajinách Európy

 • Slovensko

  evo-servis sk s.r.o., od roku 2017
  LINTAR SK s.r.o., od roku 2020
 • Česká republika

  LINTAR GROUP s.r.o., od roku 2018
 • Poľsko

  Lintar PL Sp z o.o., od roku 2020
 • Maďarsko

  LINTAR CONSULTING Ltd., od roku 2023

Kde pôsobíme?

 • Zameriavame sa prevažne na výrobný sektor a so svojou ponukou pokrývame takmer celú Slovenskú republiku.
 • Taktiež prostredníctvom našich sesterských firem v ČR, Poľsku a Maďarsku dokážeme vyhovieť aj požiadavkám zahraničných partnerov.
 • Zamestnanci prechádzajú starostlivým výberom, majú veľmi dobrú pracovnú morálku a ich práca je vysoko cenená.
 • Väčšina našich zamestnancov pochádza z Ukrajinsko-maďarského pomedzia ale zamestnávame aj Poliakov, Čechov, Slovákov, Indov a pracovníkov z iných krajín.
NAŠE SLUŽBY

Čo vám ponúkame?

 • Zahŕňa všetko od personálneho poradenstva cez výber, testovanie až po následné odporúčania kvalitných uchádzačov.
 • Ponuka zamestnancov v rôznych profesiách (robotník, operátor, administratíva, kvalifikované remeslá až po stredný manažment, a to najmä v týchto odboroch:
  • automobilový priemysel
  • elektronický a elektrotechnický priemysel
  • spotrebný priemysel
  • potravinársky priemysel
  • farmaceutický priemysel
  • stavebníctvo
  • strojársky priemysel
  • cestovný ruch a gastronómia
 • šetríte čas, energiu a náklady Vášho HR oddelenia, ktoré súvisia s celým výberovým procesom
 • platíte až v prípade úspešného vyhľadania a nástupu nového zamestnanca
 • na vybraného uchádzača poskytujeme garanciu až po dobu prvých šiestich mesiacov
 • služba nekončí nástupom zamestnanca, poskytujeme Vám následnú systematickú starostlivosť
 • Je dočasná výpomoc všade tam, kde vzniká potreba pružnej pracovnej sily. Zaistíme Vám pracovníkov v čase, keď ich máte nedostatok, napr. v sezónnej špičke. Postaráme sa o kvalifikovaný výber z radov našich zamestnancov, zabezpečíme kompletnú osobnú a mzdovú agendu. Vopred s Vami dohodneme sadzbu za vykonanie služby
 • iba toľko pracovných síl, koľko práve potrebujete
 • v kmeňovom stave si držíte iba kľúčových zamestnancov
 • odpadá zložitý nábor vlastného personálu
 • náklady na vyhľadanie, výber a zaškolenie sú nulové
 • odpadá Vám vedenie mzdovej a personálnej agendy
 • žiadne mzdové náklady, účtujeme ako poskytnutú službu
 • odpadnú Vám starosti
  s prepúšťaním zamestnancov
 • výmena jedného pracovníka za druhého je veľmi rýchla
 • zabezpečujeme ubytovanie a dopravu
 • používame zmluvu o poskytovaní služieb podľa zákonov SR
 • nepretržitá starostlivosť koordinátora o poskytnutý personál

Vyberte si kvalitu

 • Sme partnerom spoločnosti EcoVadis
 • Disponujeme certifikátom EN ISO 9001:2015/STN
  EN ISO 9001:2016
 • Od roku 2023 sme členom Asociácie personálnych agentúr a facility služieb
 
Spoľahlivosť
Poctivou a zodpovednou prácou prispievame
k úspešnému komplexnému riadeniu a rozvoju ľudských zdrojov, s dôrazom na dodržiavanie všetkých legislatívnych procesov.
Precíznosť
Zamestnanci sú zamestnaní v zmysle zákonníka práce
s rovnakými podmienkami ako kmeňoví zamestnanci zamestnávateľa. Vyberáme len tých najvhodnejších uchádzačov presne podľa požiadaviek klienta.
Dôslednosť
Koordinovanie vstupných pohovorov a školení, zaradenie dočasne pridelených pracovníkov do pracovného procesu a ich kontrola koordinátorom, zabezpečenie ubytovania, stravy, tlmočenie a pod.
Rýchlosť
Vďaka vlastnej databáze pracovníkov sme schopní minimalizovať úsilie a čas, ktorý je potrebný na hľadanie zamestnancov. Rýchle dodanie pracovníkov, rýchla náhrada v prípade neprítomnosti alebo nespokojnosti.

Spoliehajú na nás..

Spolupracujeme s dlhým zoznamom spokojných klientov, ktorí využili naše služby v oblasti personálneho riadenia.