Ako pracujeme?


Zabezpečujeme pracovníkov z tretích krajín a tak isto aj pracovníkov s európskym pasom. Hlavne občanov Ukrajiny a Maďarska.

Náborovanie

Uchádzačov evidujeme v našej databáze a v prípade potreby ich vieme okamžite osloviť.
Vyberáme len tých najvhodnejších uchádzačov presne podľa požiadaviek klienta.
Uchádzačom poskytujeme informácie o ponúkanej práci a priebežne s nimi udržiavame kontakt.
Našu databázu vedieme v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
Naše náborové centrá máme založené na Ukrajine a Maďarsku.

Zamestnávanie

Vybraným uchádzačom poskytujeme informácie o prevádzke.
Všetky záväzky, ktoré súvisia s vedením personálnej a mzdovej agendy prechádzajú na nás.
V prípade potreby zabezpečíme školenia BOZP, PO a zdravotnú prehliadku.
Zamestnanci sú zamestnaní v zmysle zákonníka s rovnakými podmienkami ako kmeňoví zamestnanci zamestnávateľa.
V našej réžii je aj riadne ukončenie pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce.

V rámci služieb zabezpečujeme

Koordinovanie procesov ďalších vstupných pohovorov a školení.
Pomocou koordinátora na pracovisku zabezpečíme zaradenie dočasne pridelených pracovníkov do pracovného procesu.
ON-site servis - pravidelné návštevy nášho koordinátora na prevádzke.
Zabezpečenie dopravy a ubytovanie.
Tlmočenie do materinského jazyka (ukrajinčina a maďarčina).

Aké výhody u nás získate?

Ekonomická efektivita - zabezpečuje väčšiu flexibilitu pracovnej sily.
Časová variabilita - pracovnú silu využívate len vtedy, kedy ju naozaj potrebujete.
Úspora času - odpadáva povinnosť selektovať CV, vyhľadávať kandidátov a viesť pohovory.
Rýchla realizácia - vybavenie objednávky do niekoľkých dní až hodín.
Operatívnosť - rýchle vyriešenie neprítomnosti zamestnanca.
Nákladová položka - naše služby nie sú mzdovou položkou.
Šetrenie - hlavne v oblasti riešenia sporov.
Ukončenie projektu - flexibilita pri ukončení dočasného pridelenia väčšieho množstva pracovníkov bez nutnosti rôznych opatrení, ktoré súvisia s hromadným prepúšťaním.
Záruka vykonanej služby - rýchle dodanie pracovníkov, rýchla náhrada v prípade neprítomnosti alebo nespokojnosti.

Dotazník pre klientov

V prípade záujmu o sprostredkovanie dočasných alebo stálych pracovníkov prosím vyplňte uvedený dotazník.

Položky označené * sú povinné a je nutné ich vyplniť.

 
Spoľahlivosť
Poctivou a zodpovednou prácou prispievame
k úspešnému komplexnému riadeniu a rozvoju ľudských zdrojov, s dôrazom na dodržiavanie všetkých legislatívnych procesov.
Precíznosť
Zamestnanci sú zamestnaní v zmysle zákonníka práce
s rovnakými podmienkami ako kmeňoví zamestnanci zamestnávateľa. Vyberáme len tých najvhodnejších uchádzačov presne podľa požiadaviek klienta.
Dôslednosť
Koordinovanie vstupných pohovorov a školení, zaradenie dočasne pridelených pracovníkov do pracovného procesu a ich kontrola koordinátorom, zabezpečenie ubytovania, stravy, tlmočenie a pod.
Rýchlosť
Vďaka vlastnej databáze pracovníkov sme schopní minimalizovať úsilie a čas, ktorý je potrebný na hľadanie zamestnancov. Rýchle dodanie pracovníkov, rýchla náhrada v prípade neprítomnosti alebo nespokojnosti.

Spoliehajú na nás..

Spolupracujeme s dlhým zoznamom spokojných klientov, ktorí využili naše služby v oblasti personálneho riadenia.